Elastyczność i kultura ciągłego doskonalenia

Elastyczność i kultura ciągłego doskonalenia

Reorganizacja firm produkcyjnych to niezwykle złożony proces, na który składają się etapy, takie jak wdrożenie optymalnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych na podstawie przeprowadzonej analizy oraz ciągłe doskonalenie i usprawnianie działań pozwalające na utrzymanie wysokich wyników i konkurencyjności danego przedsiębiorstwa w perspektywie długofalowej. 

Kultura ciągłego doskonalenia - stosowane koncepcje

Ciągłe doskonalenie określane jest japońskim pojęciem Kaizen, które stanowi nieodłączny element rozwoju, zwiększania skali działań na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa oraz wpływania na istotne parametry jej funkcjonowania. Wyróżnia się dwa rodzaje ciągłego doskonalenia. Pierwszym z nich jest Kaizen przepływu skupiony na całym strumieniu wartości, z koli Kaizen procesu uwzględnia wpływ poszczególnych procesów, stanowisk i pojedynczych obszarów przedsiębiorstwa na funkcjonowanie organizacji. 

Organizacja systemu ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa - jak powinna wyglądać? 

Ciągłe doskonale przedsiębiorstwa to złożony system, na który składa się szereg czynności pozwalających na uzyskanie wymiernych efektów. Podstawowym aspektem budowania kultury ciągłego doskonalenia jest świadomość jej znaczenia oraz jej obecności na wszystkich szczeblach i obszarach funkcjonowania firmy. W tym celu definiuje się unikalne zadania, zasady funkcjonowania oraz zasady komunikacji wynikające z potrzeb i celów prowadzonej działalności. Pozwala to na stworzenie środowiska otwartego na zmiany, angażowanie pracowników w kreowanie systemu ciągłego doskonalenia oraz wdrażanie kolejnych kroków poprawiających kulturę organizacji. W perspektywie długofalowej, takie prowadzenie działań przekłada się na zbudowanie kompletnego systemu ciągłego doskonalenia, który pozwoli przedsiębiorstwu na budowanie wysokich wyników i stały rozwój kompetencji pracowników. 

Zalety ciągłego doskonalenia firmy - dlaczego warto zadbać o elastyczność firmy?

Kultura ciągłego doskonalenia to rozwiązanie, które realizowane stopniowo i systematycznie przekłada się na pozytywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach oraz wysoką elastyczność firmy i jej działań prowadzonych w obrębie każdego obszaru. Do korzyści, jakie niesie za sobą wdrożenie rozwiązań, takich jak kultura ciągłego doskonalenia zalicza się:

  • Optymalizacja działań w organizacji na każdym poziomie jej funkcjonowania
  • Wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie
  • Budowanie kompetencji i zaangażowania pracowników
  • Wysoka produktywność pracowników
  • Wysokie bezpieczeństwo na stanowiskach pracy
  • Szybkie tempo zmian
  • Zminimalizowanie start finansowych

Komentarze (0)

Zostaw Komentarz