Jakie badania do pracy musi zrobić kierowca?

Jakie badania do pracy musi zrobić kierowca?

Kierowcy muszą odbyć badania medycyny pracy, zgodnie z ustawą z dn. 6 września 2001 r. (przepis art. 39 o transporcie drogowym,  Dz. U. 2013 r. z. U. 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.). W przepisie tym widnieją zapisy, że konieczność badania kierowców do pracy wynika z Kodeksu Pracy. Badania do pracy kierowców są równoznaczne z badaniami profilaktycznymi pracowników. 

Badania medycyny pracy

Badanie lekarskie do pracy kierowcy powinno zakończyć się wydaniem orzeczenia o zdolności do wykonywania obowiązków zawodowych. Wydać je może wyłącznie lekarz, który posiada uprawnienia do przeprowadzania  badań profilaktycznych pracowników i jednocześnie jest uprawniony do przeprowadzania badań nad kierowcami. Jest to lekarz medycyny pracy Kraków lub lekarz medycyny transportu. W systemie widnieje kilka rodzajów druków, które wydaje się w ramach orzeczenia. Należy zwrócić uwagę na to, że oficjalnie prawidłowy jest tylko jeden i jego wzór znajduje się na stronie internetowej ministerstwa transportu. 

Jak wyglądają badania medycyny pracy dla kierowców?

Każdy kierowca musi przejść przez badanie, którego celem jest określenie ogólnego stanu zdrowia. Dodatkowo wykonuje się badania specjalistyczne: neurologiczne, okulistyczne, laryngologiczne, a także pomocnicze (np. badanie zdolności do widzenia po zapadnięciu zmierzchu oraz poziom glukozy we krwi, EKG serca). Dodatkowo, kierowcy zawodowi powinni wykonywać okresowe testy psychologiczne. Są to badania, które mają na celu ustalenie istnienia ewentualnych problemów osobowościowych, a także określenie poziomu funkcjonowania sprawności intelektualnej, czy też sprawdzenie, jak wygląda koncentracja uwagi, spostrzegawczość oraz zdolność do podejmowania decyzji u pracownika. 

Jak często należy powtarzać badania medycyny pracy na stanowisku: kierowca?

Pracodawca jest zobowiązany do kierowania pracowników na badania raz na 5 lat, gdy dotyczy to osób przed 60 r.ż. Jeśli pracownicy ukończyli już 60-ty rok życia, konieczne jest przeprowadzanie badań raz na 30 miesięcy. 

Kto wystawia skierowania na badania lekarskie do pracy?

Na badania medycyny pracy Kraków z reguł kieruje nas pracodawca, jednak istnieje możliwość przebadania się samodzielnie. Wówczas sam pracownik udaje się do lekarza POZ Kraków w celu uzyskania skierowania na takie badania i samodzielnie (zazwyczaj pokrywając koszty z własnej kieszeni) kieruje się na badania do specjalistów. 
Badania medycyny pracy nie muszą zostać przeprowadzone, jeśli rozpoczynamy nową umowę u tego samego pracodawcy, na tym samym stanowisku.

Komentarze (0)

Zostaw Komentarz