Szkolenia językowe dla pracowników - czy firma powinna w nie inwestować?

Szkolenia językowe dla pracowników - czy firma powinna w nie inwestować?

W dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego to niezwykle cenna umiejętność, tym bardziej że od kilku lat mamy do czynienia z dużym umiędzynarodowieniem się rynków. Nic więc dziwnego, że coraz większe grono pracodawców/firm, poszukuje osób, które posiadają nie tylko odpowiedni zasób wiedzy fachowej, ale także, które posiadają konkretne umiejętności takie jak np., znajomość programów biurowych lub opanowanie języka obcego.

Obecnie swobodne posługiwanie się angielskim w pracy uważane jest poniekąd za globalny standard, tym bardziej że na polskim rynku mamy do czynienia z coraz większą ilością wielonarodowych przedsiębiorstw, w których zespoły przeważnie składają się z osób z różnych krajów. Należy jednak pamiętać, że wielu wartościowych pracowników, którzy przyczyniają się do rozwoju prowadzonej działalności, nie zawsze ma opanowany język angielski w wystarczającym stopniu, pozwalającym na swobodną komunikację. Duża część z nich zna podstawy, jednak nie pozwalają one na swobodne porozumiewanie się z drugim człowiekiem (współpracownikiem lub klientem).

Szkolenia językowe dla firm – dlaczego są tak ważne w prowadzonej działalności?

Ze względu na to, że w dzisiejszych czasach język angielski jest nieodłącznym elementem pracy, zwłaszcza w tych większych, międzynarodowych firmach, coraz więcej pracodawców chcąc zadbać o wysoki poziom angielskiego w swojej firmie, decyduje się na skorzystanie z takich rozwiązań jak profesjonalne szkolenia językowe dla pracowników.

Decyzja o tym, aby zorganizować firmowe szkolenia językowe, niesie za sobą szereg wymiernych korzyści, związanych m.in. z ułatwieniem codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zadbanie o podniesienie kompetencji swoich pracowników, w tym przypadku z zakresu języka angielskiego, pozwala zadbać o ich swobodną, codzienną komunikację z kontrahentami, co jak wiadomo, odgrywa niezwykle ważną rolę, nie tylko w dziale sprzedaży, ale także w przypadku zapewnienia wysokiej jakości usług serwisowych. Oczywiście umiejętności nabyte podczas takich szkoleń, mogą być wykorzystywane przez pracowników w wielu innych sytuacjach np. podczas dokonywania zakupów materiałów. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że firma, w której zatrudnione osoby bez problemu porozumiewają się w języku angielskim, jest o wiele lepiej postrzegana przez swoich klientów, którzy pochodzą z zagranicy.

Dodatkowo szkolenia językowe dla firm, wykorzystywane są jako jedno z narzędzi motywacyjnych w przypadku zatrudnianych pracowników, którzy ze wspomnianej formy podnoszenia kwalifikacji mogą korzystać bezpłatnie lub też za niewielką dopłatą. Przez wiele osób takie rozwiązanie/możliwość postrzegana jest za bardzo ważny czynnik, zachęcających do pracy i podnoszący zaangażowanie. Daje to poczucie, że pracodawca chce inwestować w rozwój osobisty pracownika.

Komentarze (0)

Zostaw Komentarz