Jak założyć własną firmę? 4 kroki do własnego biznesu

Jak założyć własną firmę? 4 kroki do własnego biznesu

Założenie własnej firmy i dopełnienie wszystkich formalności może wydawać się czarną magią, ale w rzeczywistości możemy to załatwić w kilku prostych krokach. Jak założyć własną działalność gospodarczą.

1. Zakładamy własną działalność - jaka forma na początek?

W Polsce mamy dość sporo możliwości założenia własnej firmy jeśli chodzi o formę, jaką przyjmie nasza działalność. Są to:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza

  • spółka cywilna

  • spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna)

  • spółki kapitałowe (akcyjna oraz z ograniczoną odpowiedzialnością).

Jeśli po raz pierwszy zakładamy własną działalność, najlepiej wybrać jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną. W obu przypadkach koszty prowadzenia będą niewielkie, a formalności stosunkowo proste. Różnią się one od siebie głównie liczbą właścicieli - jednoosobowa działalność gospodarcza posiada jednego, a spółka cywilna dwóch lub więcej.

2. Zakładamy własną działalność: wypełniamy wniosek CEIDG

Po zdefiniowaniu rodzaju działalności oraz jej celu składamy wniosek do CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu wypełniamy wniosek (w formie elektronicznej lub tradycyjnej), w którym zamieszczamy informacje takie jak adres firmy, nasz NIP, PESEL, informacje kontaktowe, dane rachunków bankowych, datę rozpoczęcia działalności, rodzaj opodatkowania oraz pięcioznakowy kod działalności, który ustalimy na podstawie wyszukiwarki kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wniosek do CEIDG jest równocześnie naszym wnioskiem o numer REGON, który musi posiadać każda działalność gospodarcza, oraz numer NIP. Te informacje otrzymamy w ciągu 7 dni od złożenia wniosku

3. Zakładamy własną działalność: wybieramy formę opodatkowania

W kwestii opodatkowania mamy następujący wybór, którego musimy dokonać już na etapie wypełniania wniosku do CEIDG:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych - płacimy 18 lub 32% podatku od dochodu - ma to dużo zalet, m.in. możemy ubiegać się o różne ulgi podatkowe oraz nie musimy zgłaszać się specjalnie do urzędu skarbowego. Z drugiej strony, jeśli będziemy mieli dochody, może się to okazać dla nas niekorzystne;

  • opodatkowanie wg jednolitej stawki podatku liniowego 19% - również pobierane jest od dochodu, czyli różnicy między osiągniętymi przychodami a kosztami ich uzyskania, ale w tym przypadku stawka jest stała i niezależna od wysokości dochodu. Dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców planujących duże dochody.

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - w tej formie podatek pobierany jest od przychodu i nie możemy go umniejszyć o koszta ich uzyskania, mamy do wyboru pięć stawek: 3, 5,5, 8,5, 17 i 20% - zależne to jest od rodzaju działalności.

  • karta podatkowa - dostępna tylko dla niektórych form działalności (np. w gastronomii), formę podatku ustala się indywidualnie z naczelnikiem urzędu skarbowego i zależy to od wielu czynników.

4. Zakładamy własną działalność: rejestracja do ZUS, VAT oraz firmowe konto bankowe

Kolejnym krokiem przy zakładaniu działalności gospodarczej jest jej rejestracja w ZUS-ie, którą musimy wykonać do 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. W tym celu wypełniamy formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA, w zależności od tego, czy chcemy się ubezpieczać zdrowotnie i społecznie, czy jedynie zdrowotnie (bo społecznie jesteśmy ubezpieczeni z innego tytułu, np. umowy o pracę). Pamiętajmy, że przez pierwsze 24 miesiące mamy możliwość skorzystania ze specjalnej ulgi dla nowych przedsiębiorców, tzw. “małego ZUS-u”.

Nie zapomnijmy o założeniu firmowego rachunku bankowego, który jest właściwie wymagany obecnie przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Musimy też zarejestrować firmę jako płatnika VAT w urzędzie skarbowym, wypełniając wnioski VAT-R oraz VAT-5, chyba że jako firma jesteśmy zwolnieni z tego obowiązku - wówczas jest to dobrowolne. To właściwie tyle wymaganych formalności - mamy już swoją firmę, choć teraz czeka nas właściwa praca nad stworzeniem biznesu od podstaw.

Komentarze (0)

Zostaw Komentarz